Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken we om uw bezoek aan onze website eenvoudiger en sneller te maken, en om ons inzicht in het gebruik van onze website te verlenen. Als u deze melding sluit of verder surft, zonder dat u uw browsersinstellingen wijzigt, dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met de plaatsing van onze cookies op uw computer. U heeft op elk ogenblik de mogelijkheid om onze cookies te weigeren door in die zin uw browserinstellingen aan te passen.

Algemene vragen

Mijn verkooppunt bestaat niet meer, wat nu?

-U woont in België

*U kocht uw toestel aan bij een Makro vestiging, dan mag u uw toestel gerust binnenbrengen bij eender welke Mediamarkt winkel in België. Zij nemen immers de Dienst na Verkoop over.

*Geen van vorige? Neem dan contact met ons op via info@fritel.com en bezorg ons minstens volgende informatie (uw naam, uw gemeente, uw toestel, winkel, uw aankoopdatum, uw aankoopbewijs, omschrijving van uw defect) en wij zoeken een passende oplossing voor u.

-U woont in Nederland

*U kocht uw toestel aan bij een Harense Smid vestiging, dan mag u uw toestel gerust binnenbrengen bij eender welke BCC winkel. Zij nemen immers de Dienst na Verkoop over.

*U kocht uw toestel aan bij een Scheer & Foppen vestiging, dan mag u uw toestel gerust binnenbrengen bij eender welke Expert winkel in Nederland.

*U kocht uw toestel aan bij een Mikro vestiging, dan mag u uw toestel gerust binnenbrengen bij eender welke BCC winkel. Zij nemen immers de Dienst na Verkoop over.

*Geen van vorige? Neem dan contact met ons op via info@fritel.com en bezorg ons minstens volgende informatie (uw naam, uw gemeente, uw toestel, winkel, uw aankoopdatum, aankoopbewijs, omschrijving van uw defect)en wij zoeken een passende oplossing voor u.

-U woont in Luxemburg

Neem dan contact met ons op via info@fritel.com en bezorg ons minstens volgende informatie (uw naam, uw gemeente, uw toestel, winkel, uw aankoopdatum, aankoopbewijs, omschrijving van uw defect)en wij zoeken een passende oplossing voor u.

-U woont in de EU (ander dan hiervoor vermelde landen)

Neem dan contact met ons op via info@fritel.com en bezorg ons minstens volgende informatie (uw naam, uw gemeente, uw toestel, winkel,  uw aankoopdatum, aankoopbewijs, omschrijving van uw defect) en wij zoeken een passende oplossing voor u.

-U woont buiten de EU

Wij verkopen geen producten buiten de EU en kunnen u dan ook niet verder helpen met garantie. 

Ik ben niet langer in het bezit van mijn aankoopbewijs?

Het aankoopbewijs is van cruciaal belang om de datum van uw aankoop en aldus de ingangsdatum van uw garantie te bepalen. Daarenboven is de garantie ook enkel en alleen van toepassing voor een eerste gebruiker en kan ook dit niet vastgesteld worden zonder aankoopbewijs.

Vaak houden handelaars wel het aankoopbewijs bij voor de consument en kan u alsnog via uw handelaar het aankoopbewijs achterhalen. 

Wat is wettelijke garantie?

De wettelijke garantie verplicht de verkoper ertoe om in de eerste 6 maanden na aankoop het toestel gratis te herstellen of te vervangen, indien er in deze periode een technisch gebrek optreedt dat niet aan oneigenlijk gebruik door de consument te wijten is. De consument kan niet kiezen tussen een herstelling en een vervanging.

-België + Luxemburg

  Hier is enkel de verkoper verantwoordelijk voor de wettelijke garantie. Hij mag dus niet zomaar doorverwijzen naar de fabrikant.

-Nederland

 Hier kan de consument kiezen aan wie hij zich wendt: aan verkoper of aan fabrikant.

-Duitsland

 Hier is de verkoper verantwoordelijk voor herstel of vervanging van de ‘gebrekkige prestatie’.

-Frankrijk (idem BE)

 Hier is enkel de verkoper verantwoordelijk voor de wettelijke garantie. Hij mag dus niet zomaar doorverwijzen naar de fabrikant.

Wat valt onder wettelijke garantie?

De garantie dekt de hersteltijd en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Om beroep te doen op uw garantie heeft u altijd een aankoopbewijs nodig. 


1ste 6 maand vs erna :

Wanneer een verkoper geconfronteerd wordt met een defect product is hij op basis van de garantiewetgeving gehouden dit toestel kosteloos te laten herstellen of vervangen, indien de consument zich in de eerste 6 maanden na de aflevering/aankoop van het toestel bij hem aandient. In dat geval is de verkoper bovendien slechts gehouden tot herstel/vervanging indien hij niet het bewijs kan leveren dat het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik door de consument (bv. niet volgen van de gebruikershandleiding).

 

Vanaf de 7de maand na de levering aan de consument van het toestel aan de consument ligt dit anders. Indien de consument zich vanaf de 7de maand na levering/aankoop bij de handelaar aandient met een defect toestel, is de verkoper niet langer zonder meer verplicht tot kosteloos herstel. Het is dan de consument die moet bewijzen dat het defect al bestond op het ogenblik dat hij het toestel in ontvangst nam. In de praktijk is dit niet zo eenvoudig. Temeer omdat de consument het product vaak al gedurende 6 maanden zonder problemen heeft gebruikt. Indien de consument dan ook niet het bewijs kan leveren dat dit gebrek al vanaf de levering bestond, is de verkoper niet langer verplicht om het defecte toestel kosteloos te herstellen of te vervangen. Hij kan in dat geval wel degelijk herstelkosten aan de klant aanrekenen.

Ik kocht mijn product aan in de Benelux, maar woon nu in het buitenland en vind hier geen FRITEL verdeler?

U kan uw toestel steeds op uw kosten toesturen naar NV van RATINGEN, Stadsheide 11, 3500 Hasselt, België en dan zullen wij het toestel graag voor u nakijken.

*Indien het onder garantie valt (datum van aankoopbewijs geldt), dan zullen wij het graag kosteloos herstellen. Wij verwittigen dan van zodra het opnieuw klaarstaat  voor afhaling door u.

*Indien het niet onder garantie valt, zullen wij u een bestek opmaken, indien gewenst inclusief transportkosten voor terugzending en na goedkeuring én betaling, herstellen en/of verzenden wij dan graag het toestel terug. 

Ik zoek een gebruiksaanwijzing/handleiding?

Op www.fritel.com kan u snel uw gebruiksaanwijzing/handleiding voor uw toestel vinden.

*Op de homepage vindt u rechts een knop ‘onderdelen’

OF *Op de homepage onder de button ‘Downloads’

OF op de pagina van het betreffende product onder het tabje  ‘downloads’

Ik zoek een onderdeel of accessoire?

Op www.fritel.com kan u snel en eenvoudig nagaan welke onderdelen en accessoires er zijn voor uw toestel. Daar treft u eveneens de prijzen van de onderdelen en accessoires aan. 

*Op de homepage vindt u rechts een knop ‘onderdelen’

OF *Op de homepage onder de button ‘Downloads’

OF * Onder Service en herstellingen

OF op de pagina van het betreffende product onder het tabje  ‘downloads’

Kijk op de lijst welk onderdeel u nodig heeft en vermeld het in uw e-mail aan info@fritel.com. Houd er wel rekening mee dat op de getoonde onderdelenprijzen nog transportkosten berekend worden.

Wij sturen u vervolgens een berekening van alle kosten en een electronische betaallink. Van zodra we de bevestiging krijgen dat de betaling gebeurd is, wordt uw onderdeel verzendklaar gemaakt.  

Waar kan ik een onderdeel of accessoire aankopen?

U kan een onderdeel of accessoire aankopen via uw FRITEL-verkooppunt, via onderdelenbedrijven of rechtstreeks via info@fritel.com. Gelieve er rekening mee te houden dat wij steeds transportkosten aanrekenen en de onderdelen opsturen van zodra wij een bevestiging van betaling ontvingen. 

Ik zoek een verkooppunt in mijn buurt.

De ‘Shop Finder’ op de FRITEL-homepage geeft aan de hand van uw postcode meteen een overzicht van de dichtstbijzijnde FRITEL-winkelpunten. 

Hoeveel garantie heb ik op mijn FRITEL toestel?

Voor alle FRITEL-toestellen geldt de wettelijke garantieperiode van 2 jaar.

Bij de friteuses uit het vaste Starter, Family en Chef assortiment heeft u echter de mogelijkheid om de garantie van uw toestel binnen 45 dagen GRATIS tot 10 jaar te verlengen!

Dit kan heel eenvoudig via de button op de homepage ‘Verleng uw Garantie hier’ op deze website.

Komt mijn toestel in aanmerking voor een verlenging van garantie?

Op de foto van het product kan u zien of het in aanmerking komt (als er een sticker van 5 of 10 jaar op het toestel zichtbaar is)

OF op de lijst onder de button ‘verleng uw garantie’

OF bij producten onder het tabje ‘specificaties’.

Wat valt er allemaal onder een verlengde commerciële garantie?

De garantie dekt de hersteltijd en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten.

*Uw friteuse werd aangekocht voor 01.01.2016

Dan heeft u enkel het aankoopbewijs nodig.

*Uw friteuse werd aangekocht op 01.01.2016 of later.

Dan heeft u na de wettelijke garantieperiode van 2 jaar het garantiecertificaat nodig dat wij u toezonden nadat u uw garantie op onze site verlengde. Let op, deze verlenging dient te gebeuren binnen 45 dagen na de aankoop. 

Wat valt er niet onder garantie?

Professioneel gebruik, oneigenlijk gebruik, schadegeval, verkeerd gebruik, niet naleven van de gebruiksvoorschriften, 2de hands toestel, toestel dat door een niet gemachtigde derde werd geopend of gewijzigd, normale slijtage.  Ook indien u niet meer over het aankoopbewijs/garantiecertificaat beschikt kan het toestel niet onder garantie hersteld worden.

Waar kan ik recepten terugvinden?

Op de homepage onder de button ‘recepten’ kan je allerhande recepten terugvinden.